user_mobilelogo

V neveľkej obci Želmanovce (235 m.n.m) v okrese Svidník vzdialenej asi 8 km od mesta Giraltovce sa zachoval klasicistický kaštieľ rodiny Bano, postavený v 20. rokoch 18. storočia. Je to jednopodlažná stavba so stĺpovým portikom na hlavnej fasáde, zakončeným trojhranným tympanónom so štylizovaným zuborezom a kamenným reliéfom rodinného erbu.

Pridať komentár (0 Komentárov)

 Približne 7 km od okresného mesta Snina smerom na Humenné sa nachádza obec Dlhé nad Cirochou. Táto obec patrí k najstarším v regióne (prvá písomná zmienka je z roku 1333). Patrila Drugethovcom a neskôr od 17. storočia Szirmayovcom, ktorí v nej dali postaviť kaštieľ v štýle francúzskeho baroka (luisézny sloh).

Pridať komentár (3 Komentárov)

Vo viac ako 20 tisícovom okresnom meste Snina na severovýchode Slovenska sa zachoval klasicistický kaštieľ, postavený v roku 1781 pre grófku Teréziu van Dernáthovú. Tento kaštieľ vznikol prestavbou pôvodnej drevenej kúrie ktorá stála trocha severnejšie ako terajšia murovaná budova. Grófka v roku 1784 zomrela a kaštieľ zdedil nový zemepán jej syn Henrik Vandernath.

Pridať komentár (0 Komentárov)

7km od okresného mesta Humenné sa nachádza obec Kamenica nad Cirochou. Počtom obyvateľov je to najväčšia obec v okrese (cez 2300 obyvateľov). V tejto obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka, klasicistický kaštieľ vybudovaný v poslednej tretine 18. storočia. Kaštieľ bol od roku 1773 vo vlastníctve grófa Ladislava Szirmaya, ktorý ho v roku 1813 predal Júlii Csákyovej a tá ho následne predala v druhej polovici 19. storočia grófovi Gejzovi Andrássymu.

Pridať komentár (0 Komentárov)