user_mobilelogo

 

Naši predkovia si zachovali mnoho zaujímavých zvykov, viažúcich sa k rôznym rodinným a taktiež spoločenským udalostiam. Jednou takouto smutnou udalosťou je pohreb. V tomto článku si priblížime zvyky pri pohrebe z rusínskej obce Vyšný Svidník (teraz už mesto Svidník, ktoré vzniklo spojením obcí Vyšný a Nižný Svidník v roku 1944). Zvyky zapísal v 30. rokoch minulého storočia Bartolomej Krpelec - historik a školský pracovník).

Pridať komentár (0 Komentárov)

betlehemci

História siaha do predkresťanských čias, kedy Koleda (Koľada) bol pohanský sviatok v česť narodenia slnka. Časom sa tento pohanský sviatok zlial v jedno s kresťanskými sviatkami narodenia Krista. V súčasnej kultúre sú to vianočné spevy, ktoré sa spievajú vo vianočnom čase (rizdvjanyj čas). Sú veľmi rozšírene medzi Rusínmi ale takisto aj medzi ostatnými slovanskými a neslovanskými národmi.

Pridať komentár (0 Komentárov)