user_mobilelogo

7km od okresného mesta Humenné sa nachádza obec Kamenica nad Cirochou. Počtom obyvateľov je to najväčšia obec v okrese (cez 2300 obyvateľov). V tejto obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka, klasicistický kaštieľ vybudovaný v poslednej tretine 18. storočia. Kaštieľ bol od roku 1773 vo vlastníctve grófa Ladislava Szirmaya, ktorý ho v roku 1813 predal Júlii Csákyovej a tá ho následne predala v druhej polovici 19. storočia grófovi Gejzovi Andrássymu.

Počas obdobia kedy bol kaštieľ vo vlastníctve Szirmayovcov a Csákyovcov, bol tu sústredený dobový nábytok, cenné obrazy, gobelíny, tapisérie. V druhej polovici 19. storočia, už za vlastníctva grófa Andrássyho, sa na objekte uskutočnila nadstavba stredného rizalitu a prístavba skleníka v neskorom neoklasistickom riešení. Dodnes sa zachoval aj stredný trojosový poschodový rizalit s neoempírovou antikou a bočné rizality s trojhranným tympánonovým štítom.

 

fotografia z roku 1918, Halász Sándor, fotoateliér Michalovce

 

Za grófa Andrássyho bol kaštieľ využívaný sporadicky. Počas 1. sv. vojny boli v ňom ubytované ruské vojská. Po ich odchode ostal kaštieľ značne poškodený. V roku 1932 vyhorel. Oprava trvala do roku 1935. Sídlila tu správa Vojenských lesných podnikov. Počas 2. sv. vojny mal kaštieľ v prenájme Michal Görog do roku 1945. Potom bol nevyužívaný a následne sa doň nasťahovala Poľnohospádárska majstrovská škola, následne taktiež holičstvo, knižnica, klub mládeže.

 

kamenica_nad_cirochou-kastiel

súčasná podoba kaštieľa (zima 2016)

 

 

 

 

Zdroj: kamenicanadcirochou.sk/kamenicky-kastiel/

         gallery.hungaricana.hu

         beskydnik.eu