user_mobilelogo

Vo viac ako 20 tisícovom okresnom meste Snina na severovýchode Slovenska sa zachoval klasicistický kaštieľ, postavený v roku 1781 pre grófku Teréziu van Dernáthovú. Tento kaštieľ vznikol prestavbou pôvodnej drevenej kúrie ktorá stála trocha severnejšie ako terajšia murovaná budova. Grófka v roku 1784 zomrela a kaštieľ zdedil nový zemepán jej syn Henrik Vandernath.

Kaštieľ stojí na návrší, ktoré sa nazýva v historických prameňoch  "Lisa/Lysá". V roku 1788 bol kaštieľ spolu s mestom daný do zálohy baníckemu a hutníckemu podnikateľovi Jozefovi Rhollovi, ktorý kaštieľ dostaval v roku 1800. Ku kaštieľu pribudol aj malý kaštielik pre služobníctvo. Rholl nechal odliať aj tri Herkulové sochy, z ktorých jedna sa ešte stále nachádza na nádvorí kaštieľa. Za kaštieľom boli dva malé rybníky, ktoré boli spojené do jedného celku a stali sa tak súčasťou kaštielného parku. Po smrti Štefana Rholla, Jozefovho syna kaštieľ prechádza do rúk jeho dcéry Kláry, vydatej za Teodora Csákyho. 

 

snina-kastiel

 

Ďalšie medzníky:

  • 1873/74 - kaštieľ odkúpili povereníci Filipa Eugena, arcivojvodu z Flandier
  • 1888 - Filip Eugen predal veľkostatok v Snine Štefanovi Ocskayovi z Budapešti, ten dal kaštieľ do zálohu Ľudovítovi Beňovskému.
  • 1911 – kaštieľ a celý veľkostatok v Sine odkúpil gróf Jozef Degenfeld z Debrecína

 

historická fotografia kaštieľa

 

  • 1917 – kaštieľ predaný Zemplínskemu lesnému hospodárstvu v Ružomberku
  • 1948 – 1993 – užívateľom kaštieľa sa stala Stredná ruská škola, Stredná všeobecno-vzdelávacia škola s ukrajinským vyučovacím jazykom, Stredné odborné učilište poľnohospodárske
  • 1995 – 2009 – vlastníkom je Michal Merga
  • 2009 – vlastníkom sa stáva mesto Snina
  • 2012 – 2013 – komplexná rekonštrukcia kaštieľa. Historická pamiatka obnovená z prostriedkov EÚ za cca 1,6 mil. eur.

 

 

 

 

 

Zdroj: sk.wikipedia.org/wiki/Kaštieľ_v_Snine

         mskssnina.sk/o-katieli/historia-katiea

        vilagmagyarsaga.hu/nem-nem-soha-szinna/

        beskydnik.eu