user_mobilelogo

V neveľkej obci Želmanovce (235 m.n.m) v okrese Svidník vzdialenej asi 8 km od mesta Giraltovce sa zachoval klasicistický kaštieľ rodiny Bano, postavený v 20. rokoch 18. storočia. Je to jednopodlažná stavba so stĺpovým portikom na hlavnej fasáde, zakončeným trojhranným tympanónom so štylizovaným zuborezom a kamenným reliéfom rodinného erbu.

Portikus je tvorený štvoricou dórskych kanelovaných stĺpov. Fasády sú členené priebežnou horizontálnou rímsou vo výške nadpražia okien. Nad oknami sú polkruhové prehĺbené plochy, orámované polkruhovými frontónmi. 

 

zelmanovce

 

Miestnosti sú plochostropé, v severnej časti kryté valenými klenbami s lunetovými výsečami. Na východnej strane od kaštieľa je dvojpodlažná sýpka. Za kaštieľom sa zachovala časť lipovej aleje z pôvodného parku. V priebehu 20. storočia prebiehalo na kaštieli niekoľko opráv. V súčasnosti je tu umiestnený obecný úrad.

 

zelmanovce

 

zelmanovce_kastiel

 

 

zelmanovce-kastiel

 

 

 

Zdroj:

pamiatkynaslovensku.sk/kastiel-zelmanovce

zelmanovce.sk/-kultura

beskydnik.eu