user_mobilelogo

Alexander Vasilievič Duchnovič sa narodil dňa 24. apríla 1803 v Topoli, v bývalej Zemplínskej župe (dnes okres Snina). Skoro osirel. O jeho výchovu sa staral starý otec. Ukončil gymnázium v Užhorode a tak ako jeho otec aj on sa vydal na cestu kňazstva. Vstúpil do gréckokatolíckeho seminára v Užhorode, ktorý v roku 1827 dokončil.

Pridať komentár (4 Komentárov)

Na začiatok je potrebné napísať, že existuje niekoľko teórií o pôvode Rusínov. Tento článok nemá za cieľ vyzdvihovať jednu alebo druhú teóriu a nijakým spôsobom sa nesnaží napádať a spochybňovať odborné štúdie na danú problematiku. V tomto stručnom článku je mojim cieľom postupne priblížiť čitateľovi Rusínov žijúcich v karpatskom regióne, ich pamiatky, históriu, jazyk, zvyky a obyčaje...

Pridať komentár (4 Komentárov)