user_mobilelogo

Rusínska obec Topoľa (rodisko buditeľa Alexandra Duchnoviča) leží 11 km severozápadne od obce Ulič v Bukovských vrchoch. Obec leží v nadmorskej výške 393 m.n.m. Pred vypuknutím 1. sv. vojny v roku 1910 mala obec 504 obyvateľov. K obci sa vojnová línia priblížila na jar roku 1915 kedy sa ustálila na línii Kučalata - Ulička - Malý Bukovec. Vojnový cintorín sa nachádza pri drevenej cerkvi sv. Michala Archanjela.

Spočíva tu 240 vojakov. Výmera cintorína je 1515 m² (50,50 x 30 m). Cintorín pozostáva zo 153 vojnových hrobov, z ktorých je 119 hrobov jednotlivých a 34 hrobov spoločných. Známych podľa mien je 27 rakúsko-uhorských vojakov. Neznámych je 213 rakúsko-uhorských vojakov. Vojnový cintorín vznikol pravdepodobne v roku 1917. Za 1. ČSR dozor nad cintorínom zabezpečovala Žandárska stanica v Ruskom a údržbu hrobov od roku 1922 Koloman Grauber zo Stariny. V súčasnosti sa o cintorín stará obecný úrad v Topoli.

topola-poloniny-cintorin

 

topola-poloniny-cintorin

 

topola-poloniny-cintorin

 

 

 

 

 

Zdroj: kvhbeskydy.sk/vojnovy-cintorin-z-prvej-svetovej-vojny-v-obci-topola/

      beskydnik.eu