user_mobilelogo

Malebná obec Hačava (660 m. n. m. v strede obce) leží takmer 45 km západne od Košíc (okres Košice-okolie). Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1345. Obec údajne založili nemeckí kolonisti na zákupnom práve a patrila panstvu Turňa. Neskôr bola osídlená Rusínskym (asi koncom 15. storočia) a Slovenským obyvateľstvom. Leží na konci Hájskeho údolia vo východnej časti Slovenského krasu. V roku 1851 bola obec známa ako ruská (rusínska) dedina. Rusíni sem prišli pravdepodobne zo Spiša. Podľa cenzusu z roku 1715 sa tu vyskytujú priezvyská ako Fekete, Petrus, Kolesár, Fedor, Špak, Maďar, Helcmanovský, Odormanko, Fejedelem.

 

1. uhorské vojenské mapovanie z rokov 1763 - 1787.

 

Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu, okres Moldava nad Bodvou, Košický kraj. Neskôr sa obec začlenila pod okres Košice – okolie. Pôvodní obyvatelia obce sa živili poľnohospodárstvom, uhliarstvom, baníctvom, výrobou dreveného riadu a pastierstvom. V roku 1409 bola obec evidovaná ako opustená. V roku 1715 mala 9 domácností, v roku 1720 mala 11 domácností a v roku 1828 mala 93 domov a 649 obyvateľov. Za 1. ČSR bolo drevorubačstvo a pálenie dreveného uhlia hlavným zdrojom príjmov pre obyvateľstvo. 

 

hacava-slovensky_kras-haj

Pohľad na obec od cerkvi

 

Obec mala v minulosti rôzne názvy ako napríklad v roku 1873 :Falucska, 1905:Ájfalucska, 1920:Hačava. Je známa svojou nepravidelnou potočnou radovou zástavbou a množstvom drevených domov s valbovou a sedlovou strechou. Drevenice boli v minulosti pokryté šindľom alebo slamou. V súčasnosti je to chalupársky raj s množstvom starých dreveníc a domov.

 

 Pôvodná drevenica pokrytá slamou.

 

hacava

Chalupársky raj.

 

 V súčasnosti sa veľká väčšina obyvateľov hlási k slovenskej národnosti. Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 sú údaje nasledovné:

 • spolu: 228 obyv.
 • slovenská - 197 (86.40%)
 • nezistená - 24 (10,53%)
 • rómska - 2 (0.88%)
 • rusínska - 2 (0.88%)
 • ruská - 2 (0.88%)
 • ostatné - 1 (0.44%)

 

Čo sa týka materinského jazyka sú údaje nasledovné:

 • spolu: 228 obyv.
 • slovenský - 78 (34.21%)
 • rómsky - 61 (26.75%)
 • rusínsky - 60 (26.32%)
 • nezistený - 26 (11.40%)
 • ruský - 2 (0.88%)
 • arabský - 1 (0.44%)

 

Práca na poli bola ťažká, keďže pôda bola málo úrodná a ornej pôdy bolo málo - iba tenká vrstva na vápencovom podloží.

 

Dominantou obce je gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky z druhej polovice 18. storočia (rok 1760, prípadne ešte starší). Je to barokovo-klasicistická cerkov s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou bez slohovej atribúcie. Ikonostas je z roku 1890. V  obci stál taktiež drevný chrám, ktorý sa žiaľ nezachoval. Zhorel začiatkom 18. storočia.

V roku 1823 bolo v obci 614 gréckokatolíkov, v roku 1903 ich bolo 603 a v roku 1931 dokonca 745 gréckokatolíkov.

 

Cerkov Narodenia Presvätej Bohorodičky

 

Na veži cerkvi chýba kríž - bol pravdepodobne poškodený a spadol

 

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov (z roku 2011) čo sa týka náboženstva tak:  

 • spolu: 228 obyv.
 • Gréckokatolícka cirkev - 181 (79.39%)
 • nezistené - 32 (14.04%)
 • bez vyznania - 6 (2.63%)
 • Rímskokatolícka cirkev - 6 (2.63%)
 • iné - 2 (0.88%)
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 1 (0.44%)

 

hacava

Kríž pri cerkvi

 

hacava

 

Do obce vedie úzka strmá cesta z obce Háj cez Hájsku dolinu. Nadmorská výška v strede obce je 660 m.n.m. a je obkolesená vrchmi (Ďurková skala 765 m.n.m, Grečov vrch 845 m.n.m, Jelení vrch 947 m.n.m) a leží priamo pod planinou Slovenského krasu. 

 

 hacava

Obec obkolesená horami

 

hacava

Pohľad na cerkov

 

hacava

 

hacava

Cintorín južne od cerkvi. Jeden sa nachádza tesne pri chráme.

 

hacava

Pokoj a ticho sú atribúty tejto obce.

 

hacava

 

hacava

Cintorín pri cerkvi s krížom.

 

Jeden z pôvodných domov.

 

hacava

Budova obecného úradu.

 

hacava

 

Pamätná tabuľa padlým v 2. sv. vojne.

 

hacava

Smer na Hájsku dolinu.

 

hacava

Dole dedinou...

 

hacava

Prícestný kríž na začiatku obce smerom od obce Háj.

 

hacava

Víta Vás obec Hačava.

 

 

 

 

Zdroj:

abov.eu.sk/hacava/sk

e-obce.sk/obec/hacava/2-historia.html

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

pamiatkynaslovensku.sk/hacava

library.hungaricana.hu/en/view/BAZM_Lf_16-18/?pg=48&layout=s&query=Ájfalucska

hacavagrkat.wordpress.com

sk.wikipedia.org/wiki/Hačava

Schematizmus Prešovskej eparchie z roku 1823, 1903, 1931

fszek.hu/digitdoc/fenyes/

praveorechove.com/newsread.php?newsid=1619

mapire.eu/en/

beskydnik.eu