user_mobilelogo

Stužický prales je Národná prírodná rezervácia, ktorá predstavuje komplex prirodzených bukových a jedľovo-bukových pralesovitých porastov východných Karpát. Rozprestiera sa na ploche 615 ha na krajnom východe v okrese Snina na rozhraní Slovenska, Poľska a Ukrajiny v Národnom parku Poloniny - v Bukovských vrchoch v blízkosti najvýchodnejšej obce na Slovensku - Novej Sedlice.

Je to piaty stupeň ochrany. Osobitým vzrastom a vekom sa tu vyznačuje jedľa, ale aj buk a javor horský. V pralese žije mnoho pôvodných karpatských a aj niekoľko endemických druhov rastlín, živočíchov a húb.  Stužica patrí medzi najvýznamnejšie chránené územia na Slovensku. Územie má aj veľký medzinárodný význam. Jej územím preteká Stužická rieka s prítokom - Kamenistý potok. Nadmorská výška je od 620 do 1208 m.n.m. Pri jedli bol nameraný najhrubší obvod kmeňa 392 cm, pri buku 322 cm. Cez prales vedie červená turistická značka z Novej Sedlice na Kremenec.

 

stuzica-poloniny

prales sa nachádza pri Novej Sedlici v cípe medzi troma štátmi

 

stuzica-polonin-nova-sedlica

domov tu majú všetky naše veľké šelmy

 

stuzica-poloniny

 

stuzica-poloniny-prales

prales je súčasťou karpatských bukových pralesov na Slovensku a Ukrajine, ktoré boli v roku 2007 zaradene do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO

 

stuzica-poloniny-prales

 

 

 

 

 

 

zdroj: sk.wikipedia.org/wiki/Stužica

      uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/687

      pralesy.sk

      beskydnik.eu