user_mobilelogo

domasa

Kto by nepoznal Domašu. V nedávnej minulosti patrila medzi top turistické destinácie počas horúceho leta a rovnakom známa je aj v rybárskom svete. Vodné dielo Veľká Domaša bolo vybudované v rokoch 1962 až 1967 na rieke Ondava v Ondavskej vrchovine. Severná časť nádrže patrí do Svidníckeho okresu (v minulosti do okresu Stropkov) a zbytok do okresu Vranov nad Topľou.

Nádrž ma polyfunkčný význam, od regulácie prítokov vôd cez rekreačné využitie až po hydroelektráreň. Pri budovaní nádrže bolo zatopených 6 obcí úplne a 2 čiastočne. Úplne zatopené boli: Petejovce, Kelča, Dobrá nad Ondavou, Valkov, Trepec a Veľká Domaša. Čiastočne zanikli Bžany a Turany nad Ondavou, kde bolo zbúraných pár domov v záplavovej časti. Vysťahovať sa muselo viac ako 700 domácností. Domy boli zrovnané so zemou a kostoly pyrotechnicky odstrelené. Obyvatelia boli z veľkej časti presídlení na Solivar v Prešove.

 

domasa

6 obcí bolo zatopených a 2 ďalšie čiastočne

 

domasa-valkov

pohľad z rekreačného strediska Tíšava smerom na Valkov

 

Technické parametre nádrže:

  • Vodná plocha: 1422 ha
  • Dĺžka: 14 km
  • Najväčšia hĺbka: 35 m
  • Plavebné hĺbky: 8 - 15 m
  • Max. šírka: 4 km
  • Objem: 187,5 mil. m3
  • Nadmorská výška: 162,4 m n. m.

 

rekreačné stredisko Valkov (foto z roku 2011)

 

Cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Valkove. Ďalšie kostoly ostali stáť v Kelči a v bývalej obci Trepec.

 

pohľad na Kelču

 

zbúrané domy vo Valkove

 

rekreačné stredisko Tíšava

 

prebiehajúce vysťahovanie

 

pre obyvateľov bolo veľmi ťažké opustiť rodný kraj

 

sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri 1966

 

 

 

 

 

Zdroj: sk.wikipedia.org/wiki/Veľká_Domaša

         velkadomasa.szm.com/historia.htm

         tatra-domasa.sk/valkov/historia/?cur=skk

         beskydnik.eu