user_mobilelogo

Teraz už vysídlená rusínska obec Smolník sa nachádzala v doline Cirochy v Bukovských vrchoch(okres Snina). Ležala v nadmorskej výške 425 m.n.m. Pred vypuknutím 1. sv. vojny tu žilo 375 obyvateľov. Front sa k obci priblížil prvykrát v novembri 1914 a potom na jar roku 1915. Okrem vojnového cintorína nachádza sa tu i pamätník z prvej svetovej vojny – kamenný balvan s maďarskými textami, ktoré doň vyryl rakúsko-uhorský vojak v roku 1915.

Balvan bol však odvalený do smolníckeho potoka keď sa stavala cesta. Vojnový cintorín Smolník sa nachádza v juhozápadnej časti starého obecného cintorína. Odpočíva tu 335 vojakov. Výmera cintorína je 108 m² (12 x 9 m).

smolnik-poloniny-cintorin


Cintorín pozostáva zo 17 vojnových hromadných hrobov. Do roku 1935 cintorín pozostával zo 16 hrobov. V uvedenom roku bolo exhumovaných 28 ostatkov vojakov z vrchu Strub, ktoré boli uložené do hromadného hrobu č. 17. Žiaľ mená vojakov sa nezachovali. Z odhadovaného počtu asi 350 padlých vojakov, ktorí padli v chotári obce Smolník je známych podľa mien iba 5 rakúsko-uhorských vojakov. Tí sú pravdepodobne pochovaní na tomto cintoríne. Vojnový cintorín vznikol v roku 1917. Za 1. ČSR zabezpečovala dozor nad cintorínom žandárska stanica v Ruskom a údržbu hrobov od roku 1922 robil Koloman Grauber zo Stariny. V súčasnosti je v správe Obecného úradu v Stakčíne.

smolnik-cintorin-poloniny

 

 

 

 

Zdroj: kvhbeskydy.sk/vojnovy-cintorin-z-prvej-svetovej-vojny-v-obci-smolnik/

        beskydnik.eu