user_mobilelogo

Vo Svidníku - okresnom meste v severnej časti Nízkych Beskýd sa na kopci sa nachádza skanzen - komplexná národopisná expozícia v prírode Slovenského národného múzea - Múzeum ukrajinskej kultúry. Skanzen bol sprístupnený v roku 1982 a predstavuje životné podmienky Rusínov v slovenskej časti Karpát. Má rozlohu 10 hektárov.

Sústredené sú tu pamiatky rusínskeho dedinského obyvateľstva z rôznych dedín severovýchodného Slovenska. V drevených zrubových, historických objektoch je zozbieraný ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie. Popri hlavných typoch obydlí sú v expozícií zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. V týchto budovách môžme taktiež vidieť rôzne typy poľnohospodárskych náradí ako napríklad: rôzne typy vozov, pluhy, brány, súseky, koše na obilie atď. Technické a hospodárske budovy z 19. a začiatku 20. storočia sú zastúpené vodným mlynom, veterným mlynom, vodnou pílou. V priestoroch skanzenu sa nachádza taktiež drevená cerkov z Novej Polianky z roku 1763 (podľa niektorých zdrojov z roku 1766).

 

svidnik-skanzen-rusini

 

svidnik-skanzen

budova starej krčmy

 

svidnik-skanzen

sedí sa tu príjemne - na stene visí obraz cisára Františka Jozefa I.

 

svidnik-skanzen-nova_polianka-cerkov

cerkov svätej Paraskievy z Novej Polianky (okr. Svidník)

 

svidnik-skanzen-nova_polianka-ikonostas

štvorradový ikonostas z 18.st. pochádza z bývalej obce Pravrovce (dnes časť Repejova, okr. Medzilaborce)

 

svidnik-skanzen

štátna ruská ľudová škola z obce Kurov (okr. Bardejov) z roku 1928.

 

svidnik-skanzen

takto sa učili naši dedovia

 

svidnik-skanzen

zvieratá dotvárajú atmosféru tohto jedinečného miesta

 

svidnik-skanzen

dole ulicou

 

svidnik-skanzen

mlynárska hospdárska usadlosť z obce Bogliarka (okr. Bardejov) z polovice 19.storočia

 

svidnik-skanzen

 

svidnik-skanzen

romantika

 

svidnik-skanzen-ulicske_krive

roľnícka usadlosť z druhej polovice 18.stor. z obce Uličské Krivé (okr. Snina)

 

svidnik-skanzen

 

svidnik-skanzen

slamená strecha - detail

 

svidnik-skanzen-resov

roľnícka usadlosť zo začiatku 20. storočia z obce Rešov (okr. Bardejov)

 

svidnik-skanzen

 

svidnik-skanzen

kováčska dielňa z prvej polovice 20. storočia z obce Starina

 

svidnik-skanzen

plán skanzenu

 

 Ak máte cestu do Svidníka alebo idete na nákupy do Poľska cez Svidník určite sa zastavte v skanzene. Je to ideálne miesto na trávenie pekného nedeľného popoludnia s vašou rodinou. Človek si tu vynikajúco oddýchne a načerpá sily. Nehovoriac už o ceste do minulosti, do detstva našich dedov a pradedov.

 

 

 

Zdroj: beskydnik.eu

       sk.wikipedia.org/wiki/Svidnik