user_mobilelogo

Zaniknutá rusínska obec Veľká Poľana (395 m.n.m) ležala v hornom toku rieky Cirocha, v terajšom okrese Snina (bývalý okres Humenné) v Bukovských vrchoch asi  16km od obce Stakčín. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1567 (podľa niektorých údajov z roku 1493). Obec zanikla v súvislosti s výstavbou vodárenskej nádrže Starina. V minulosti obec patrila panstvu Humenné a neskôr bola daná do zálohu viacerým šľachticom. Obyvatelia obce hospodárili na neúrodných poliach a chovali prevažne ovce. Chotár obce je hornatý s najvyšším bodom 912 m.n.m (vrch Kučalata). 

 

Velka Polana, Bukovske vrchy

Severovýchodný pohľad na obec (fotografia z roku 1972, Sopoliga, uetetnofolk.eu)

 

velka polana-poloniny

Pohľad na obec (1972, Sopoliga, uetetnofolk.eu)

 

Názov obce sa v rôznych časových obdobiach menil. Z historických materiálov sa dozvedáme že obec sa volala: 1773, 1786, 1808 Polena, 1863–1902 Nagypolena, 1907–1913, 1939–1945 Nagypolány, 1920 Poľana, 1927–1939, 1945–1981 Veľká Poľana.

 

 

velka polana-mapa

Prvé vojenské mapovanie - (roky 1762 - 1787)

 

 Letecký pohľad na obec v roku 1950

Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” a “Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica

 

 

Rok počet obyvateľov Rímsko-katolící Grécko-katolíci Judaizmus % Slováci % Rusíni
1880 610 7 503 100 1,5 80,8
1910 705 8 606 91 0,1 81,8
1921 664 14 573 73 27,1 62,7
1930 791 44 663 83 9,6 81,5
1941 864 16 778 65 0,7 88,9

 

 Náboženské a etnické rozloženie obce počas sčítania ľudu v rôznych obdobiach

 

Prevažná väčšina obyvateľov obce boli od nepamäti Rusíni (Pujďaci). Ich reč (bisida) využíva v prevažnej miere v slovách samohlásku "u" namiesto "i" ako je to u Rusínov na západ od rieky Cirocha. Napríklad:

"Mucnyj jak kuň, hlupyj jak vul" 

"Vojak perebyv do rana, peresidiv, taj rano vojak zabravsja taj pušov..."

Obec sa mohla pýšiť rozprávačmi a rozprávkarmi, z ktorých to boli napríklad Anna Marťakova narodená v roku 1916, ktorej zapísané rozprávky sú (Vojak i mrec, Pro popa i sluhu Ivana). Ďalej je to Ivan Pitľanič narodený v roku 1924 (O mlynarja i bezručku, Večurky u Velikuj Poľani, Rozum i serenča, O trjoch synu i jednoho dzvunnyka) alebo rozprávačka Mária Chauturová narodená v roku 1919.

 

Z pôvodnej obce sa zachoval jeden domček, obecný cintorín, ruiny gréckokatolíckej cerkvi z roku 1784, pamätník vojakom z 1. sv. vojny (Rotunda). Pod obcou pri Lukovom potoku stojí prícestný kríž z roku 1853. Vojenský cintorín padlých vojakov z 1. sv. vojny na zadnom Hodošíku (825 m.n.m), je najvyššie položeným vojenským cintorínom na Slovensku. 

 

 

 

 

 Budova fary a cerkvi svätého Michala Archanjela (fotografia z roku 1915).

 

velka polana

Fara a cerkov.

 

Ruiny cerkvi svätého Michala Archanjela.

 

velka_polana

Budova školy a cerkov svätého Michala Archanjela (dokončená bola v 30. rokoch 20. storočia) - foto z roku 1973 (uetetnofolk.eu)

 

Príroda v chotári obce je nádherná.

 

Vždy v druhú májovú nedeľu sa vo Veľkej Poľane koná odpustová slávnosť spojená so stretnutím rodákov. Podujatie začína svätou liturgiou a následne pohostením s kultúrnym programom. Aspoň raz v roku majú rodáci možnosť sa tu stretnúť a pospomínať. Vstup do oblasti je počas konania odpustových slávností povolený aj pre osobné autá. Inak je vstup limitovaný povolením.

 

velka polana-beskydnik

Na snímke gr.katolícky eparcha vladyka Milan Chautur CsSR.

 

Významná osobnosť vladyka Milan Chautur CsSR (narodil sa 4. septembra 1957) rodák z Veľkej Poľany. Za kňaza bol vysvätený 14. júna 1981 v Prešove, pomocným biskupom križevackej eparchie Joachimom Segedim. Za košického eparchu bol vymenovaný rímskym pápežom Benediktom XVI, v roku 2008.

 

 velka polana

 

velka_polana

Občerstvenie čaká na prvých rodákov.

 

velka-polana

Riečka Cirocha.

 

velka-polana-beskydnik

 

velka-polana-beskydnik

Kaplnka kde sa konajú liturgie. Nápis na kríži pri kaplne hovorí: "Krest podarovala amerikanska familia, rodaci V.Poľany, Fedor Minno, Anna Hrivňak Minno, diti: Jurko, Julia, Ivan, Štefan, Pavel, Alexander, Margita. Na Slavu Hospoda Boha. 1923 - 1996"

 

velka polana

Vnútrajšok starej gréckokatolíckej cerkvi  (teraz už ruina), na Rotunde.

 

velka polana

Starý cintorín.

 

 

 

Vojenský cintorín z 1. sv. vojny na mieste zvanom "Rotunda"

 

Dňa 20. novembra 1914 ruské vojská generála Lavra Kornilova prekročili Ruské sedlo a obsadili obec. Avšak rakúsko-uhorský protiútok ich vytlačil naspäť na severnú stranu Karpát a vojská generála Georga von Lehmann vstúpili do Veľkej Poľany 27. novembra 1914. Vojnové udalosti sa k obci priblížili ešte raz na jar 1915, kedy frontová línia sa ustálila na línii Borsuk- – Magura – Kučalatá a viedla priamo cez obec. V katastri obce sú dve vojnové cintoríny z obdobia vojny. Na Rotunde je pochovaných 340 vojakov.

 

 

velka-polana

Výhľad z cintorína je nádherný.

 

velka polana

 

 

velka polana, poloniny

 

 

velka_polana, bukovske vrchy

 

 

velka-polana

Studňa Oresta Dubaya.

 

Orest Dubay (15. august 1919, Veľká Poľana - 2. október 2005) - patril medzi najvýznamnejších slovenských grafikov 20. storočia. 

 

Orest Dubay - autoportrét.

 

velka polana-beskydnik

Prícestný kríž pred vstupom do obce.

 

Rebriňák s koňom (foto z roku 1973, uetetnofolk.eu).

 

 

 Veľká Poľana, 1972 (uetetnofolk.eu)

 

 

 

 

 

Zdroj:

poloniny.fussion.info/o_poloninach/miestopis_obci.htm

sk.wikipedia.org/wiki/Veľká_Poľana

uetetnofolk.eu - historické fotografie

mapire.eu/en/map/firstsurvey/

mapy.tuzvo.sk/HOFM/

sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Chautur

regionalnedejiny.sk/?p=1097

 sk.wikipedia.org/wiki/Orest_Dubay_(1919)

cisarik.com/0_Velka_Polana_Snina_PV_Zemplen_Zemplin.html

A FELVIDÉK TELEPÜLÉSEINEK NEMZETISÉGI (ANYANYELVI) ADATAI SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSBAN (1880-1941), KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, BUDAPEST, 1996

 A FELVIDÉK TELEPÜLÉSEINEK VALLÁSI ADATAI (1880-1941),KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,I. kötet, BUDAPEST, 1999

Vedecký zborník múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Ivan Rusinko, materiály z komplexného výskumu Starinského údolia v oblasti Sniny v rokoch 1975-1978, Vydalo múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku v SPN v Bratislave, odbore ukrajinskej literatúry v Prešove, 1979

beskydnik.eu