user_mobilelogo

Na krajnom východe Slovenska v okrese Snina sa nachádza najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku, ktorá ma ešte jedno prvenstvo. Je to najväčšia zásobáreň pitnej vody v celej strednej Európe. Je vybudovaná na hornom toku rieky Cirocha, v Bukovských vrchoch, ktoré sú súčasťou národného parku Poloniny. Nádrž bola vybudovaná v rokoch 1980 - 1988 a svojou vodou napája región východného Slovenska.

S jej napúšťaním sa začalo dňa 20.8.1987 o 13.00 hod. Výstavbe predchádzalo vysťahovanie 7 rusínskych dedín (Starina, Dara, Zvala, Ostružnica, Smolník, Ruské, Veľká Poľana). Obyvateľstvo obce bolo vysťahované do neďalekej Sniny a Humenného. Počet dotknutých obyvateľov bol takmer 3500. Zatopená bola iba obec Starina, no ostatné obce boli taktiež zrovnané so zemou a vysťahované kvôli ochrannému pásmu.

 

 

Vodná nádrž Starina je sypanou hrádzou so stredovým hlinitým tesnením. Celkový objem je 59,80mil m3, dĺžka hrádze 345m, jej šírka je 700m a maximálna hĺbka 50m. Nadmorská výška maximálnej prevádzkovej hladiny je 340 m.n.m a zatopená plocha 311,4ha. VN Starina je v I. a II. stupni hygienickej ochrany a platia tu naozaj prísne pravidlá. Nesmie sa tu kúpať, člnkovať, chytať ryby a ani približovať sa k vode. Motorovým vozidlom je vstup do oblasti zakázaný, okrem vstupu na povolenie. Po turistickom chodníku sa smiete pohybovať peši alebo na bicykli no približovanie sa k vode je zakázané.

 

starina-poloniny

tzv. lievik, je spojený dlhými chodbami s budovou vodnej nádrže

 

starina-poloniny

hrádza má výšku 50m

 

informačná tabuľa so základnými údajmi o nádrži

 

stavebné práce na nádrži (foto: Dezider Schuller, tronkosice.sk)

 

 

domy boli zrovnané so zemou a ľudia vysťahovaní

 

Pre obyvateľov bolo nesmierne ťažké opustiť rodný kraj a domy, ktoré vlastnoručne postavili. Mnoho ľudí po presídlení zomieralo zo žiaľu.

 

starina-poloniny

v srdci Bukovských vrchov..

 

 

 

 

Zdroj: sk.wikipedia.org/wiki/Vodárenská_nádrž_Starina

        sopsr.sk/nppoloniny/sk/starina.php

        tronkosice.sk/Akcie/Dezko/Starina/Fotky.html

        beskydnik.eu